Προβληματίζει η αύξηση μυοσκελετικών κακώσεων από υψηλές δόσεις στατινών

Οι στατίνες, τα συχνότερα χορηγούμενα και πιο αποτελεσματικά αντιλιπιδαιμικά φάρμακα, φαίνεται πως αυξάνουν τον κίνδυνο μυοσκελετικών κακώσεων, σύμφωνα με μελέτη σε περισσότερους από 6.000 ασθενείς, η οποία δημοσιεύεται σε ένα από τα πλέον έγκυρα ιατρικά περιοδικά (JAMA Internal Medicine).

Η πλειοψηφία των κακώσεων αφορούσαν εξαρθρήματα και ρήξεις, καθώς και απλούς μυοσκελετικούς πόνους, που όμως ταλαιπωρούν τον πάσχοντα. Τρεις στους τέσσερις ασθενείς υπό στατίνη ελάμβαναν σιμβαστατίνη και ένας στους τρεις περίπου ελάμβανε υψηλές δόσεις στατίνης (80mg σιμβαστατίνης, 80mg ατορβαστατίνης και 40mg ροσουβαστατίνης).