Θανάσιμος ο κίνδυνος ακόμα και σε μέτριες καπνίστριες

Το κάπνισμα υπερδιπλασιάζει την πιθανότητα αιφνίδιας αναχώρησης, σύμφωνα με παρακολούθηση περισσότερων από 100.000 νοσηλευτριών για χρονική περίοδο 30 ετών (Circulation: Arrythmia and Electrophysiology, 11 Δεκεμβρίου 2012).

Οι αιφνίδιες αναχωρήσεις γυναικών χωρίς γνωστό καρδιολογικό πρόβλημα ήταν κατά 8% περισσότερες για κάθε πενταετία συνέχισης του καπνίσματος, αρθροιζόμενες σε 144% αύξηση στα 30 έτη παρακολούθησης, δηλαδή δυόμιση περίπου φορές περισσότερες αναχωρήσεις για καπνίστριες που δεν είχαν κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας. Μετά από διακοπή του καπνίσματος, ο κίνδυνος επανερχόταν σταδιακά στα επίπεδα κινδύνου των γυναικών που ποτέ δεν κάπνισαν.

Οι αιφνίδιες αναχωρήσεις ήταν αυξημένες (κατά 84%, δηλαδή σχεδόν διπλάσιες) ακόμα και στα επίπεδα κατανάλωσης 1-14 τσιγάρων ημερησίως.