Χρησιμοποίηση ενδοστεφανιαίων υπερήχων (IVUS) και συνεκτικής οπτικής τομογραφίας (OCT) στην επεμβατική καρδιολογία

Παρουσίαση στο Σεμινάριο επιστημονικών Ενώσεων του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (Αθήνα, Σεπτέμβριος 2016)