Μπορούμε να νικήσουμε το έμφραγμα!

Παρουσίαση στα πλαίσια εκδήλωσης της ασφαλιστικής εταιρείας ING (21 Οκτωβρίου 2013)