Αντιμετώπιση στενώσεων σε διχασμούς αγγείων/στενώσεων Στελέχους

Παρουσίαση στην εκπαιδευτική σχετική συνεδρία του Cardio Cath (Ιωάννινα, Ιούλιος 2016)