Χρησιμοποίηση φαρμακοεκλυόντων stent σε όλους;

Υποστήριξη της χρησιμοποίησης των φαρμακοεκλυόντων (drug-eluting) stent σε σχετική αντιπαράθεση (debate) στα πλαίσια των εργασιών της Ομάδας Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας,  Θεσσαλονίκη 2006