Τα όρια της αγγειοπλαστικής στην εποχή των φαρμακοεκλυόντων stent

Παρουσίαση στα πλαίσια του 21ου  Διεθνούς Συνεδρίου Καρδιολογίας, Caravel 2006