Σύγκριση “cutting balloon” και αγγειοπλαστικής για την αντιμετώπιση της επαναστένωσης των stent

Παρουσίαση των δεδομένων από το Centro Cuore Columbus και το San Raffaele στις εργασίες της American Heart Association, Chicago 2002