Πρακτικές συμβουλές για να γλυτώσουμε το έμφραγμα

Από διάλεξη στα πλαίσια των μαθημάτων του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου του Δήμου Ηρακλείου (2012)