Μελέτη με IVUS στα πλαίσια της CIRIUS Bifurcation

Παρουσίαση των σχετικών δεδομένων από 5 διαφορετικά κέντρα επεμβατικής καρδιολογίας (Centro Cuore Columbus, Lenox Hill Hospital, Mayo Clinic, Massy, Erlangen University) κατά τις εργασίες της American Heart Association, Chicago 2012