Επί της ιστορίας της απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών

Από τον Ιπποκράτη στην αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Διάλεξη στον κύκλο μαθημάτων του Λαικού Πανεπιστημίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής