Ασφάλεια της αγγειοπλαστικής σε σύμπλοκη στεφανιαία νόσο

Παρουσίαση στο Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics (AICT), Hilton 2010