Αντιπηκτική αγωγή στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα και στην επεμβατική καρδιολογία

Παρουσίαση στο 36ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Hilton (2010)