Αντιμετώπιση εμφράγματος/ασταθούς στηθάγχης

Παρουσίαση στο 10ο Συμπόσιο Αθηροσκλήρυνσης και Συναφών Παραγόντων Κινδύνου, 2006