Αγγειοπλαστική, Αθηρεκτομή, Θρομβεκτομή, Περιφερική προστασία

Διάλεξη/μάθημα προς ειδικευόμενους στα πλαίσια του Interventional Cardiovascular Education, Ιωάννινα 2009