Το φύσημα και πότε μας ανησυχεί

Τι ακριβώς είναι το φύσημα και πώς μπορεί να προκαλείται; Πότε πρέπει να μας ανησυχήσει;

Το φύσημα προέρχεται από στροβιλώδη ροή του αίματος και συνήθως προκαλείται κατά το πέρασμα του αίματος από στενά περάσματα. Χαρακτηριστικά τέτοια περάσματα είναι οι βαλβίδες της καρδιάς. Το αίμα συνήθως περνάει από τέτοια περάσματα, χωρίς να προκαλείται στροβιλώδης ροή και φύσημα. Φύσημα θα ακούγεται είτε όταν το πέρασμα στενεύει είτε αν η ροή του αίματος αυξάνεται.

Υπάρχουν περιπτώσεις που ακούμε φύσημα, το οποίο είναι αθώο, όπως για παράδειγμα σε νέα παιδιά όπου η ποσότητα αίματος που διέρχεται από τα περάσματα της καρδιάς είναι αυξημένος. Το φύσημα πρέπει πάντα να μας οδηγεί σε εξέταση από ειδικό καρδιολόγο, ώστε να διευκρινιστεί η σημασία του