Πόσο επικίνδυνο είναι το έμφραγμα;

Είναι αλήθεια πως το έμφραγμα είναι λιγότερο επικίνδυνο από παλαιότερα έτη;

Το έμφραγμα αποτελεί το συχνότερο λόγο αιφνίδιας απώλειας ανθρώπων, επειδή προκαλεί ηλεκτρική αστάθεια στην καρδιά και θανατηφόρες αρρυθμίες. Η αντιμετώπιση των αρρυθμιών αυτών είναι εύκολη, όταν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρικής απινίδωσης, δηλαδή επαναφοράς της καρδιάς σε κανονικό ρυθμό χάρις στην στιγμιαία διοχέτευση μιας μικρής ηλεκτρικής εκκένωσης. Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει πρόοδος στην αντιμετώπιση των εμφραγματιών εκτός νοσοκομείου, σε δημόσιους χώρους με παρουσία καρδιακού απινιδωτή και προσώπου ικανού να τους βοηθήσει, ώστε να πούμε πως το “έμφραγμα είναι λιγότερο επικίνδυνο”. Είναι όμως αλήθεια πως υπάρχει μεγάλη πρόοδος στην αντιμετώπιση του εμφραγματία, όταν φτάνει στο νοσοκομείο, με άμεση διάνοιξη της κλειστής αρτηρίας, οπότε αποφεύγεται η νέκρωση της καρδιάς. Όταν καταφέρνουμε να ανοίξουμε την κλειστή αρτηρία ενωρίς, από μία έως τρεις ώρες από την έναρξη του πόνου, γλυτώνουμε το έμφραγμα, έτσι όπως το ξέραμε παλαιότερα! (αναλυτικά στο βιβλίο: “ΚΑΡΔΙΑ: Έμαθες; Σώθηκες!”, Β. Σπανός 2012).

Ακούστε σχετικό ηχητικό μήνυμα