Κλειστή Δεξιά στεφανιαία αρτηρία

Εχω κάνει αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας το
2001 και ετέθη φλεβικό μόσχευμα στην Δεξιά στεφανιαία αρτηρία για στένωση της τάξεως του 60%. Πέρυσι έκλεισε το μόσχευμα, έκανα ένα μικρό έμφραγμα και τέθηκε stent στο μόσχευμα, γιατί η Δεξιά στεφανιαία αρτηρία ήταν τελείως κλειστή, αλλά τώρα έχω ξανά πρόβλημα από την ίδια περιοχή. Τι πρέπει να κάνω;

Οι επιλογές είναι δύο: στεφανιογραφία με ενδεχόμενη αγγειποπλαστική ή φαρμακευτική αγωγή.

Όταν τα φάρμακα δεν φτάνουν και υπάρχουν συμπτώματα που επιμένουν, προχωράμε σε αγγειποπλαστική με τοποθέτηση stent, κατά προτίμηση στην ίδια την Δεξιά στεφανιαία αρτηρία.

Ενδεχόμενη επαναστένωση του stent που τέθηκε πέρυσι στο μόσχευμα μπορεί να αντιμετωπιστεί με νέα επέμβαση στο ίδιο σημείο, αλλά επίσης θα έχει υψηλή πιθανότητα επαναστένωσης. Εκτός αυτού το φλεβικό μόσχευμα δεν έχει μεγάλη διάρκεια, ειδικά αφού έχει κάνει έμφραγμα στο παρελθόν.

Το πρόβλημα είναι πως η πιθανότητα επιτυχούς διάνοιξης της εντελώς κλειστής Δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας κυμαίνεται από 50 έως  70%. Η επιτυχία στην επανασύσταση του αγγείου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την έμφραξη του. Μπορεί αυτή να συνέβη αμέσως μετά το χειρουργείο (συνηθισμένο φαινόμενο μετά από μπαιπάς) ή κάποια άλλη χρονική στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, στην εκτίμηση της πιθανότητας επιτυχούς διάνοιξης και ανασύστασης της Δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας μας βοηθά κυρίως η εικόνα που παίρνουμε από την στεφανιογραφία.