Ερώτηση 1

Με ποια εξέταση μπορώ να προβλέψω το έμφραγμα;

Με πρόστιμο θα επιβαρύνει το υπουργείο οικονομικών τη ΔΕΗ ή τον εναλλακτικό προμηθευτή ρεύματος σε περίπτωση που δεν εισπράξει το νέο χαράτσι στα ακίνητα ή στην περίπτωση που δεν κόψει το ρεύμα σε όποιον αρνηθεί να το καταβάλει.

Όπως αναφέρεται στην νομοθετική ρύθμιση που κατατέθηκε στην βουλή από το υπουργείο οικονομικών θα επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος της ΔΕΗ ή του εναλλακτικού προμηθευτή, ίσο με το τέλος που δεν καταβλήθηκε προσαυξημένο κατά 25% εάν δεν διακόπτουν τη σύνδεση.

Στην τροπολογία δεν υπάρχουν αλλαγές ως προς τα κλιμάκια και τους συντελεστές επιβολής του τέλους ακινήτων αλλά αποκαλύπτεται το πραγματικό μέγεθος της επιβάρυνσης για τους φορολογούμενους καθώς ο «λογαριασμός» φτάνει τα 2,6 δισ. ευρώ κάθε χρόνο.