Μεγαλύτερα εμφράγματα σε νεώτερους

Ναί, δυστυχώς.

Το έμφραγμα είναι νέκρωση ενός τμήματος της καρδιάς εξ’ αιτίας ξαφνικής, πλήρους έμφραξης της στεφανιαίας αρτηρίας που το αιμάτωνε.

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν συνήθως στεφανιαία νόσο για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα  να αναπτύσεται παράπλευρος κυκλοφορία, δηλαδή μικροσκοπικά κανάλια που δίνουν αίμα σε μια αρτηρία με στένωση, παίρνοντας το από τις διπλανές της αρτηρίες. Αυτή η εφεδρική κυκλοφορία, ενώ δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του πάσχοντος τμήματος της καρδιάς, μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια σε περίπτωση αιφνίδιας έμφραξης της αρτηρίας, περιορίζοντας την έκταση της νέκρωσης, δηλαδή του εμφράγματος.

Στους νεώτερους παρατηρείται δυστυχώς συχνότερα το φαινόμενο της αιφνίδιας έμφραξης μιας στεφανιαίας αρτηρίας, χωρίς να υπάρχει η ελάχιστη έστω αναπλήρωση από παράπλευρη κυκλοφορία. Αυτό συμβαίνει επειδή η έμφραξη σε νεώτερους ασθενείς συμβαίνει συχνά σε αρτηρίες στις οποίες δεν προυπήρχε σημαντική στένωση. Η μεγάλη πλειοψηφία των νεαρών ασθενών με έμφραγμα είναι καπνιστές, οπότε ενοχοποιείται ο σπασμός της αρτηρίας, που προκαλείται από το κάπνισμα.