Ασφάλεια της μαγνητικής τομογραφίας σε ασθενείς με stent

Έχω βάλει stent και χρειάζεται να υποβληθώ σε μαγνητική τομογραφία για γυναικολογικό πρόβλημα. Υπάρχει κίνδυνος;

Όχι. Πρακτικώς όλα τα stent, τουλάχιστον όλα τα stent που, εδώ και χρόνια, χρησιμοποιούμε έχουν επιδείξει αντοχή του υλικού τους σε υψηλά μαγνητικά πεδία (3 Tesla).

Το αυτό ισχύει και για προσθετικές βαλβίδες καρδιάς.

Εντελώς διαφορετική είναι η περίπτωση με τους βηματοδότες, όπου η επίδραση του μαγνητικού πεδίου ενδέχεται να απορρυθμίσει την λειτουργία τους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις βηματοδοτών, με πρόβλεψη ειδικής θωράκισης απέναντι στα μαγνητικά πεδία (MRI safe).