Κατηγορία: Για τους Ιατρούς

Το American College of Cardiology (ACC) και η Society of Coronary Angiography and Intervention (SCAI) εξέδωσαν τις πρώτες οδηγίες για την τροποποίηση της χρήσης του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στην εποχή της επιδημίας του κορωνοιού COVID19.
Σε αυτές επισημαίνεται η πρόθεση αναβολής των μη επειγόντων παρεμβάσεων, ώστε να διατίθενται τόσο κλίνες όσο και το απαραίτητο προστατευτικό υλικό (Personal Protective Equipment, PPE) στις αναγκαίες περιπτώσεις. Σημειώνεται παράλληλα πως η κρίση για όσους ασθενείς δεν επείγει η παρέμβαση βαρύνει τον θεράποντα ιατρό, ώστε να αποφευχθεί η στέρηση κάποιας παρέμβασης, που αποδειχθεί αναγκαία μεταγενέστερα.
Όσον αφορά στα οξέα εμφράγματα με ανάσταση του ST (STEMI) προκρίνεται η χρήση πρωτογενούς αγγειοπλαστικής ως πρώτη επιλογή, με εξαίρεση μικρής έκτασης κατώτερα ΟΕΜ, με λήψη σειράς προστατευτικών μέτρων όσον αφορά τον χρονισμό, ενδεχόμενη διασωλήνωση ή ανάγκη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς ανάσταση του ST (nonSTEMI) πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα με τον σχετικό κίνδυνο,λαμβάνοντας υπ όψιν και το ενδεχόμενο παρουσίας μυοκαρδίτιδας από τον COVID19.
Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το άρθρο εδώ

Η επίδραση της ανάπτυξης της διαδερμικής τοποθέτησης αορτικής βαλβίδας (Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR) στην αντιμετώπιση ασθενών με στένωση αορτής καταγράφεται σε πρόσφατη δημοσίευση στο N Engl J Med

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Αρνητικό μήνυμα για την ασφάλεια της ριβαροξαμπάνης (Xarelto) προκύπτει από την ανάλυση των αιμορραγιών κατά την παρακολούθηση των ασθενών στην μελέτη ROCKET AF, που δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος του Journal of the American College of Cardiology

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Κανένα όφελος υπέρ της επέμβασης δεν ανιχνεύεται στην διάρκεια της μακροπρόθεσμης παρακολούθησης της μελέτης COURAGE, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύονται στο N Engl J Med (12/11/2015). Οι θάνατοι στην ομάδα ασθενών που υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική στην αρχική μελέτη είναι σχεδόν ταυτόσημοι με εκείνους σε ασθενείς που έλαβαν φαρμακευτική αγωγή σε παρακολούθηση εως και 15 έτη (μέση παρακολούθηση τα 6,2 έτη).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Μία αναίμακτη μέθοδος ανίχνευσης της ευάλωτης αθηρωμαυικής πλάκας, η οποία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο άσκησης της καρδιολογίας, στοιχειοθετείται σε μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Lancet.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Ασθενείς με οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου ωφελούνται από την αγγειοπλαστική σε σημαντικές στενώσεις εκτός της υπεύθυνης βλάβης, επειδή μειώνεται η μετεμφραγματική στηθάγχη και η επίπτωση νέου εμφράγματος.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Η πλειοψηφία των ασθενών που διακόπτουν την στατίνη λόγω παρενεργειών μπορούν τελικώς να ρυθμιστούν, προσαρμόζοντας την δοσολογία του φαρμάκου, σύμφωνα με την εμπειρία του Cleveland Clinic, η οποία δημοσιεύεται στο Am Heart J.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Προσθήκη λοσαρτάνης στην αγωγή με β-αναστολέα φαίνεται πως μειώνει τον ρυθμό διάτασης της αορτής ασθενών με σύνδρομο Marfan, σύμφωνα με κλινική μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Ένα στα τρία ιατρικά επείγοντα εν ώρα πτήσης αφορούν επεισόδια λιποθυμίας ή προσυγκοπτικά επεισόδια, σύμφωνα με μία ενδιαφέρουσα σχετική καταγραφή, που δημοσιεύεται στο N Engl J Med.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

Συγχορήγηση ερυθρομυκίνης ή κλαριθρομυκίνης με στατίνη φαίνεται να επιτείνει την μικρή πιθανότητα εκδήλωσης ραβδομυόλυσης σε ηλικιωμένους ασθενείς, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο Annals of Internal Medicine (18 Ιουνίου 2013).

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

12
«
»