Οι ιατροί πρέπει να κατευθύνουν τους πολίτες προς την άσκηση
Δήλωση (scientific statement) της American Heart Association

Η μεγάλη σημασία της άσκησης για την καρδιαγγειακή υγεία, καθώς και ο ρόλος των καρδιολόγων στην συνεχή ενημέρωση τόσο των πασχόντων όσο και γενικότερα των πολιτών είναι κεντρικές διαπιστώσεις των τελευταίων οδηγιών σχετικά με την άσκηση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association, AHA). Στο κείμενο διαπιστώνεται σημαντική απόσταση, σε επίπεδο πληθυσμού, από το ευκταίο, δηλαδή την συμμετοχή τουλάχιστον σε 150 λεπτά άσκησης μέτριας εντάσεως εβδομαδιαίως ή εναλλακτικά σε τουλάχιστον 75 λεπτά υψηλής εντάσεως άσκηση κάθε εβδομάδα.

Αναλύονται τα επίπεδα της εντάσεως της άσκησης. Άσκηση μέτριας εντάσεως ισοδυναμεί με 3,0-5,9 ΜΕΤS, ενώ πάνω από τα 6 METS θεωρείται υψηλής εντάσεως και αναφέρονται χρήσιμα παραδείγματα: το βάδισμα με ταχύτητα 4,5-5 χιλιόμετρα την ώρα θεωρείται μετρίας εντάσεως άσκηση. Αναφέρονται επίσης μια σειρά από πρακτικοί τρόποι ώστε να αξιολογείται το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας κάθε ασθενούς, που βλέπουμε στο ιατρείο, ώστε να προτείνουμε και να αξιολογούμε στην συνέχεια την συμμετοχή του σε προγράμματα άσκησης.