Οι γυναίκες στην Ευρώπη ζουν 7,5 χρόνια περισσότερο από τους άνδρες
Η έκθεση του Γραφείου Ευρώπης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (2010-2012)

Η βελτίωση του συνολικού επιπέδου της υγείας των πολιτών της Ευρώπης καταγράφεται στην έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την τριετία 2010-1012. Οι ανισότητες μεταξύ κρατών και πληθυσμιακών ομάδων εξακολουθούν να υφίστανται, κάποιες μάλιστα διευρύνονται. Ανάμεσα στις ανισότητες και η σημαντικά μεγαλύτερη επιβίωση, κατά μέσον όρο, των γυναικών συγκριτικά με τους άνδρες: το έτος 2010 το μέσο προσδόκιμο επιβίωσης των γυναικών ήταν 80 έτη, ενώ των ανδρών 72,5. Η υπεροχή των γυναικών εξηγείται εν μέρει από την βιολογική τους προστασία σε καρδιαγγειακά νοσήματα σε νεαρώτερες, αναπαραγωγικές ηλικίες, από την μικρότερη έκθεση τους σε παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα και η υπερβάλλουσα χρήση οινοπνευματωδών ποτών, καθώς επίσης και από την λιγότερο δυσμενή επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία της έκθεσης: Οι ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) αναμένεται πως θα αποτελούν το 1/4 του συνόλου του πληθυσμού στις 53 ευρωπαικές χώρες το 2050. Οι μετανάστες υπολογίζονται σήμερα στα 73 εκατομμύρια (8% του πληθυσμού), στην πλειοψηφία τους γυναίκες, σε νεαρώτερες ηλικίες από τους αυτόχθονες κατοίκους, με χαμηλότερο επίπεδο υγείας και υψηλότερη νοσηρότητα, εξ’ αιτίας μειωμένης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας συγκριτικά με τους γηγενείς Ευρωπαίους.

Κατά τα λοιπά βαίνει περαιτέρω μειούμενη η περιγεννητική θνησιμότητα, από τους βασικούς δείκτες καλύτερης παροχής υπηρεσιών υγείας. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα (έμφραγμα, εγκεφαλικό, κλπ) εξακολουθούν να είναι “πρωταθλητές”, αφού ευθύνονται για τις μισές σχεδόν ανθρώπινες απώλειες, αλλά ο καρκίνος (κάθε μορφής) ευθύνεται για την πλειοψηφία των απωλειών σε ηλικίες μικρότερες των 65 ετών. Οι μεγαλύτεροι “εχθροί” για την υγεία του πληθυσμού είναι το κάπνισμα, καθώς υπολογίζεται πως 27% των Ευρωπαίων άνω των 15 ετών καπνίζουν, και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Η έκθεση αφιερώνει μεγάλο μέρος στον καθορισμό και στους τρόπους μέτρησης της “σωματικής, διαννοητικής και κοινωνικής πλήρους άνθησης” (“state of complete physical, mental and social well-being”) του ανθρώπου, που σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει αντικαταστήσει την απλή απουσία νοσήματος στον ορισμό της υγείας. Στα πλαίσια της δράσης Health 2020, η οποία ψηφίστηκε από τις 53 ευρωπαικές χώρες, ο οργανισμός αναμένεται να έχει προσδιορίσει εργαλεία μέτρησης της “πλήρους άνθησης”, με σχετικούς δείκτες ανά περιοχή και στόχους βελτίωσης μέχρι το τέλος του 2013. Ένας ιδιαίτερα φιλόδοξος στόχος, αφού η “εξασφάλιση καλής υγείας δεν αποτελεί επικράτεια ενός μόνον τομέα, αλλά πολυπαραγοντική υπόθεση υπό την επίδραση πολλαπλών παραγόντων και χρειάζεται μία προσέγγιση που εμπλέκει το σύνολο της κυβέρνησης και της κοινωνίας”, όπως αναφέρεται στην έκθεση.