Μείωση των εμφραγμάτων μετά την απαγόρευση του καπνίσματος
Η πολιτεία της Β. Καρολίνας ανακοίνωσε 21% μείωση εμφραγμάτων μετά την απαγόρευση

Η Β. Καρολίνα (North Carolina) είναι από τις πολιτείες που καθυστέρησαν να προχωρήσουν στην απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους,συγκριτικά με άλλες στις Η.Π.Α. και πρόσφατα ανακοίνωσε την μείωση των προσαγωγών με έμφραγμα στα νοσοκομεία της. Η εντυπωσιακή μείωση, 21%, δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την επίδραση του παθητικού καπνίσματος, παρόλο που φαίνεται πως το πολύ μεγαλύτερο μέρος προέκυψε από την απαγόρευση, ίσως επειδή οδήγησε σε μείωση του καπνίσματος γενικότερα.

Η αντίστοιχη μείωση των εμφραγμάτων, αλλά και των εγκεφαλικών επεισοδίων κατά το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής των αντικαπνιστικών νόμων σε Ιρλανδία, Γαλλία και Ιταλία κυμάνθηκε από 12-19%. Αυτές οι μειώσεις προέκυψαν με συνυπολογισμό όλων των άλλων παραγόντων που τυχόν επέδρασαν, αφού επρόκειτο για επιδημιολογικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν στα εγκυρότερα ιατρικά περιοδικά. Από την ανάλυση των δεδομένων έως σήμερα φαίνεται πως 4 στους 10 θανάτους από έμφραγμα ή εγκεφαλικό που γλυτώνουμε, χάρις στον αντικαπνιστικό νόμο, αφορούν καπνιστές, μάλλον επειδή αναγκάζονται να ελαττώσουν το κάπνισμα.

Υπολογίζεται πως στην χώρα μας συμβαίνουν 20.000 εμφράγματα και άλλα τόσα εγκεφαλικά επεισόδια κάθε χρόνο. Αν εφαρμόζαμε τον αντικαπνιστικό νόμο και πετυχαίναμε ανάλογη μείωση, 15% για παράδειγμα, θα γλυτώναμε από 3.000 εμφράγματα και άλλα τόσα εγκεφαλικά, αποφεύγοντας 1.500 περίπου ανθρώπινες απώλειες ετησίως. Βαρύς φόρος αίματος στον βωμό της ανυπαρξίας κρατικών μηχανισμών επιβολής των νόμων, αλλά και της κάκιστης σχέσης μας ως λαού με την κοινή λογική.