Φυσική δραστηριότητα

Ερώτηση: Υπάρχει κάποιο φάρμακο που να επιδρά ευεργετικά σε όλους τους γνωστούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε έμφραγμα;

Απάντηση: Τέτοιο φάρμακο δεν υπάρχει, αλλά αυτόν τον ρόλο μπορεί να τον παίξει η άσκηση!

Η τακτική άσκηση μέτριας έντασης για 150 λεπτά τουλάχιστον κάθε εβδομάδα (πχ έντονο βάδισμα πέντε φορές την εβδομάδα από 30 λεπτά της ώρας) αυξάνει την «καλή», υψηλής πυκνότητας χοληστερίνη (High Density Lipoprotein, HDL), μειώνοντας συγχρόνως την «κακή», χαμηλής πυκνότητας (Low Density Lipoprotein, LDL) και τα τριγλυκερίδια. Εναλλακτικά, αεροβική άσκηση υψηλής έντασης έχει τα ίδια ευεργετικά αποτελέσματα, φτάνει να αφιερώνουμε 90 λεπτά τουλάχιστον κάθε εβδομάδα. Η άσκηση είναι ο μοναδικός πρακτικός τρόπος που ξέρουμε, μαζί με την διακοπή του καπνίσματος, για να αυξήσουμε την ποσότητα της «καλής», HDL χοληστερίνης στο αίμα μας. Η HDL αντιστοιχεί στην ποσότητα της χοληστερίνης, που απομακρύνεται από τα αγγεία μας, απεκρινόμενη από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές HDL να δρούν προστατευτικά απέναντι στο ενδεχόμενο στεφανιαίας νόσου και εμφράγματος.

Η τακτική άσκηση μειώνει τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης, με αποτέλεσμα να θεωρείται, μαζί με διατροφικές παρεμβάσεις (η κύρια των οποίων είναι ο δραστικός περιορισμός στο αλάτι), σημαντικός μη φαρμακευτικός τρόπος μείωσης της πιέσεως σε ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση.

Η τακτική άσκηση μειώνει σημαντικά την πιθανότητα ανάπτυξης διαβήτη, ευεργετική επίδραση, που επιτυγχάνεται κυρίως λόγω της μείωσης της πιθανότητας να είμαστε υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, αλλά φαίνεται πως επιδρά και με επιπλέον τρόπους.

Προσθέστε στα παραπάνω την ευνοϊκότατη επίδραση της άσκησης στην αποφυγή του στρες, τη γενικότερη συμβολή της στην καλή μας διάθεση, καθώς και στην επίδραση που έχει σε καπνιστές, βοηθώντας τους να κόψουν το κάπνισμα, αλλά και να μην υποτροπιάσουν μετά την διακοπή του καπνίσματος, στα πλαίσια πάντοτε μιας γενικότερης αλλαγής τρόπου ζωής!