Μην αλλάζετε τα φάρμακα σας για την πίεση!
Οδηγία της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Στην εποχή της πανδημίας του COVID19 έχει δημιουργηθεί ανησυχία όσον αφορά σειρά πολύ διαδεδομένων αντιυπερτασικών φαρμάκων. Πρόκειται για φάρμακα που αναστέλλουν το μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ΑMEA) και άλλα που αναστέλλουν τους υποδοχείς της αγγειοτενσίνης ΙΙ (ΑΥΑ). Το σύστημα ρενίνης/αγγειοτενσίνης είναι πολύ σημαντικό στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και οι δύο αυτές κατηγορίες φαρμάκων πολύτιμες στην αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης.

Ο λόγος που άνοιξε η σχετική συζήτηση είναι η ενδεχόμενη αύξηση της μεταδοτικότητας του κορωνοιού, όταν κανείς λαμβάνει είτε ΑΜΕΑ είτε ΑΥΑ, η οποία θεωρείται πιθανή, μελετώντας στο εργαστήριο τον τρόπο μετάδοσης προηγούμενων παρόμοιων ιών και, λιγότερο, του COVID19.

H American Heart Association και το American College of Cardiology εξέδωσαν οδηγία να μην μεταβάλλεται η παρούσα αντιυπερτασική αγωγή. Μία λογική σύσταση αφού δεν έχουμε καθόλου κλινικά δεδομένα που να υποστηρίζουν την αλλαγή στη θεραπεία.