Πρακτικοί τρόποι αποφυγής μετάδοσης του COVID19

Φαίνεται πως η βασική οδός μεταφοράς του κορωνοιού είναι η ανθρώπινη επαφή, με την απολύμανση των επιφανειών να παίζει σημαντικό ρόλο κυρίως σε ενδονοσοκομειακό περιβάλλον.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα, ανάμεσα σε αρκετά ακόμα, αυτής της συνέντευξης των εκδοτών του N Engl J Med E. Rubin και L. Baden, την οποία μπορείτε να ακούσετε εδώ.

Έναυσμα για τη συνέντευξη αποτέλεσε σχετική δημοσίευση, που αφορά στην αντοχή του COVID19 σε διαφορετικές επιφάνειες.