Χρήση Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου την εποχή του COVID19

Το American College of Cardiology (ACC) και η Society of Coronary Angiography and Intervention (SCAI) εξέδωσαν τις πρώτες οδηγίες για την τροποποίηση της χρήσης του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου στην εποχή της επιδημίας του κορωνοιού COVID19.
Σε αυτές επισημαίνεται η πρόθεση αναβολής των μη επειγόντων παρεμβάσεων, ώστε να διατίθενται τόσο κλίνες όσο και το απαραίτητο προστατευτικό υλικό (Personal Protective Equipment, PPE) στις αναγκαίες περιπτώσεις. Σημειώνεται παράλληλα πως η κρίση για όσους ασθενείς δεν επείγει η παρέμβαση βαρύνει τον θεράποντα ιατρό, ώστε να αποφευχθεί η στέρηση κάποιας παρέμβασης, που αποδειχθεί αναγκαία μεταγενέστερα.
Όσον αφορά στα οξέα εμφράγματα με ανάσταση του ST (STEMI) προκρίνεται η χρήση πρωτογενούς αγγειοπλαστικής ως πρώτη επιλογή, με εξαίρεση μικρής έκτασης κατώτερα ΟΕΜ, με λήψη σειράς προστατευτικών μέτρων όσον αφορά τον χρονισμό, ενδεχόμενη διασωλήνωση ή ανάγκη καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς ανάσταση του ST (nonSTEMI) πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα με τον σχετικό κίνδυνο,λαμβάνοντας υπ όψιν και το ενδεχόμενο παρουσίας μυοκαρδίτιδας από τον COVID19.
Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το άρθρο εδώ