Είναι δικαιολογημένα τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας;

Κανείς δεν είναι σίγουρος για την βέλτιστη αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοιού COVID19. Το γεγονός πως σχεδόν όλες οι χώρες προσχωρούν στη λογική αυστηρών μέτρων βασίζεται κυρίως στον φόβο υπερφόρτωσης των συστημάτων υγείας καθώς και σε επιδημιολογικές αναλύσεις που υποδεικνύουν πως δεν υφίσταται εναλλακτική λύση την παρούσα χρονική στιγμή.
Μια τέτοια ενδελεχής επιδημιολογική ανάλυση από το Imperial College του Λονδίνου αποδίδει ανακοπή του 1/3 της μετάδοσης στο κλείσιμο σχολείων/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 1/3 στα μέτρα περιορισμού επαφών (social distancing) με το υπόλοιπο 1/3 να αντιστοιχεί στη μετάδοση εντός σπιτιού. Το συπέρασμα της μελέτης είναι πως τυχόν περιορισμός των ευπαθών ομάδων με κυκλοφορία των υπολοίπων προς επίτευξη ανοσίας αγέλης (herd immunity) θα οδηγούσε σε ανάγκη κλινών Εντατικής Θεραπείας οκταπλάσια από αυτήν του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή εικόνες χειρότερες από αυτές της Ιταλίας.