Τα ελληνόπουλα είναι τα πλέον υπέρβαρα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ελληνόπουλα είναι “πρωταθλητές” στα κιλά, με ένα στα δύο να θεωρείται υπέρβαρο και ένα στα πέντε παχύσαρκο. Αυτή η αρνητική πρωτιά καταγράφεται σε επιδημιολογική μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος ENERGY, που στοχεύει στην μείωση των υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χάρις στην εφαρμογή συντονισμένων δράσεων.

Η καταγραφή έγινε σε αγόρια και κορίτσια σχολικής ηλικίας, καταγράφοντας επίσης τις διατροφικές συνήθειες, τις ώρες καθιστικών δραστηριοτήτων σε αντιδιαστολή με τον χρόνο  παιχνιδιού/άσκησης στην διάρκεια της ημέρας, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση. Τα στοιχεία θα αποτελέσουν την βάση τόσο για την εξειδίκευση παρεμβάσεων για την βελτίωση της κατάστασης, όσο και μέτρο σύγκρισης, ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών.

Επείγει να αναπτυχθεί παράλληλα εθνική πολιτική αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας, επειδή τα υπέρβαρα παιδιά συνήθως εξελίσονται σε υπέρβαρους ενήλικες (φωτογραφία), με αποτέλεσμα την αύξηση της παρουσίας διαβήτη και καρδιαγγειακών νοσημάτων.