Τι άλλαξε στις επεμβάσεις για ασθενείς με στένωση αορτικής βαλβίδας
Πως επηρέασε τις επεμβάσεις στην Γερμανία η ανάπτυξη της TAVR

Η επίδραση της ανάπτυξης της διαδερμικής τοποθέτησης αορτικής βαλβίδας (Transcatheter Aortic Valve Replacement, TAVR) στην αντιμετώπιση ασθενών με στένωση αορτής καταγράφεται σε πρόσφατη δημοσίευση στο N Engl J Med

Πρόκειται για ανάλυση όλων των επεμβάσεων για στένωση αορτικής βαλβίδας κατά τα έτη 2007-20013 στην Γερμανία, εξαιρουμένων των μεικτών επεμβάσεων (αντικατάσταση βαλβίδας και αορτοστεφανιαία παράκαμψη, μεικτές βαλβιδοπάθειες, κλπ). Κατεγράφησαν συνολικά 32.581 TAVR και 55.992 χειρουργικές αντικαταστάσεις αορτικής βαλβίδας. Οι TAVR αυξήθηκαν από 144 επεμβάσεις το 2007 σε 9.147 το 2013, με μικρή παράλληλη μείωση των χειρουργικών επεμβάσεων (από 8.622 το 2007 σε 7.048 το 2013). Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε TAVR ήταν πιο ηλικιωμένοι από όσους υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση (81,0±6,1 και 70,2±10,0 ετών αντίστοιχα) και μεγαλύτερου διεγχειρητικού κινδύνου (logistic EuroSCORE 22,4% αντί 6,3%).

Η ενδονοσοκομειακή θνητότητα μειώθηκε τόσο για ασθενείς που υποβλήθηκαν σε TAVR (από 13,2% το 2007 σε 5,4% το 2013) όσο και στις χειρουργικές επεμβάσεις (από 3,8% το 2007 σε 2,2% το 2013).