Προσέγγιση ασθενούς με διάχυτη στεφανιαία νόσο
Η πρακτική αξία της εξέτασης με ενδοστεφανιαίους υπερήχους (IVUS)

Μπορείτε να δείτε την σχετική παρουσίαση στην ημερίδα “Λήψη κλινικών αποφάσεων στην καρδιολογία” (Crowne Plaza, 13/11/2015), ενεργοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο