Τι λέμε στους ασθενείς μας σχετικά με το ηλεκτρονικό τσιγάρο;

Πως αντιμετωπίζουμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο (e cigarette); Απαντήσεις στα συχνότερα ερωτήματα που γεννά η διάδοση του στο www.theheart.org