Υπεροχή της τοποθέτησης αορτικής βαλβίδας μέσω καθετήρος (TAVI) έναντι χειρουργείου
Τα αποτελέσματα σύγκρισης των δύο τεχνικών σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Η τοποθέτηση αορτικής προσθετικής βαλβίδας μέσω καθετήρα (Transcatheter Aortic Valve Implantation, TAVI) υπερέχει της κλασσικής χειρουργικής προσέγγισης σε ασθενείς με στένωση αορτής και εκτιμώμενο υψηλό χειρουργικό κίνδυνο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της High Risc Core Valve Study, που δημοσιεύτηκε στο N Engl J Med.

Η μελέτη σχεδιάστηκε ώστε να αποδείξει πως η TAVI δεν οδηγεί σε κατώτερα αποτελέσματα, όσον αφορά στην επιβίωση 1 έτος μετά την τοποθέτηση της βαλβίδας, συγκρινόμενη με την χειρουργική τοποθέτηση (“non inferiority study”). Στον σχεδιασμό πάντως υπήρχε πρόβλεψη ελέγχου για ενδεχόμενη υπεροχή της TAVI, όπως τελικώς έδειξαν τα ποσοστά ολικής θνητότητας, κατά 4,9% χαμηλότερα συγκριτικά με το χειρουργείο (14,2% vs 19,1%, p=0,04).

Στην μελέτη συμμετείχαν 795 ασθενείς με σοβαρή στένωση αορτής με μέσο STS score 7,5% και μέσο EuroScore 18%. Από τους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με TAVI η μηριαία και λαγόνιος αρτηρία χρησιμοποιήθηκε ως οδός πρόσβασης στην μεγάλη πλειοψηφία (323 ασθενείς), ενώ εναλλακτικές οδοί σε 67 ασθενείς. Οι ασθενείς στην ομάδα της TAVI είχαν συχνότερα αγγειακές επιπλοκές και λιγότερο συχνά αιμορραγίες και επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας. Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια δεν είχαν στατιστικά σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις δύο μεθόδους.