Ένας στους δύο ενηλίκους πρέπει να λαμβάνει στατίνη, σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες!

Ένας στους δύο αμερικανούς πολίτες θα λαμβάνει στατίνη, αν ακολουθηθούν κατά γράμμα οι τελευταίες οδηγίες που εξέδωσαν από κοινού AHA (American Heart Association) και ACC (American College of Cardiology) σε συνεργασία με το NHLBI (National Heart, Lung and Blood Institute). Αυτό είναι το συμπέρασμα σχετικής μελέτης, που δημοσιεύεται στο N Engl J Med.Οι ερευνητές εφάρμοσαν τις οδηγίες σε πληθυσμό 115.400.000 αμερικανών πολιτών ηλικίας 40-75 ετών, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των NHNES (National Health and Nutrition Examination Surveys) μεταξύ 2005-2010. Η στατίνη συνταγογραφείται σε 56 εκατομμύρια (48,6% του πληθυσμού) με βάση τις νέες οδηγίες. Αν εφαρμόζονταν οι προηγούμενες (ΑΤΡ-ΙΙΙ) οδηγίες το αντίστοιχο ποσοστό υπό στατίνη θα ήταν 37,5% (περίπου 43 εκατομμύρια αμερικανοί ενήλικες).

Ιδιαίτερα αυξημένη συνταγογράφηση στατινών προκύπτει σε υγιείς ενήλικες μεταξύ 60 και 75 ετών, οι οποίοι θα κληθούν να λαμβάνουν στατίνη στα πλαίσια πρωτοβάθμιας πρόληψης, λόγω υπολογισμού του δεκαετούς κινδύνου ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου. Ενώ με τις προηγούμενες οδηγίες το ποσοστό των ανδρών αυτής της ηλικιακής ομάδας που ελάμβανε στατίνη ήταν 30,4% εξακοντίζεται στο 87,4% με τον νέο υπολογισμό καρδιαγγειακού κινδύνου. Η αντίστοιχη αύξηση χορήγησης στατινών για πρωτοβάθμια πρόληψη σε υγιείς γυναίκες της ίδιας ηλικιακής κατηγορίας είναι από 21,2% (ΑΤΡ-ΙΙΙ) στο 53,6% (τελευταίες οδηγίες).

Η αύξηση χορήγησης στατίνης για πρωτοβάθμια πρόληψη έχει ήδη επισημανθεί και οι τελευταίες οδηγίες έχουν δεχθεί κριτική. Αν επικρατήσει η λογική τους πολλοί περισσότεροι ενήλικες με χαμηλές τιμές χοληστερόλης θα λαμβάνουν στατίνες ώστε ένα πολύ μικρό ποσοστό να αποφεύγει ένα καρδιαγγειακό επεισόδιο.