Πότε επιβάλλεται προληπτικός έλεγχος για ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής
Δημοσιεύθηκαν σχετικές οδηγίες στις Η.Π.Α.

Όσοι άρρενες ασθενείς έχουν οικογεναιακό ιστορικό ανευρύσματος της κοιλιακής αορτής θα πρέπει να ελέγχονται στην ηλικία των 60 ετών. Προληπτικός υπερηχογραφικός έλεγχος επίσης επιβάλλεται σε άρρενες μετά τα 65 έτη (από 65 έως 75 ετών), οι οποίοι είναι καπνιστές ή πρώην καπνιστές, σύμφωνα με δημοσιευθείσες οδηγίες της αρμόδιας επιτροπής προληπτικού ελέγχου στις Η.Π.Α. (US Preventive Services Task Force).

Για άρρενες, μηδέποτε καπνιστές, στην ίδια ηλικιακή ομάδα (65-75 ετών) ενδεχόμενος προληπτικός έλεγχος αφήνεται στην κρίση του ιατρού, ανάλογα με την σχετική εκτίμηση του για κάθε εξεταζόμενο. Η επιτροπή συστήνει να μην γίνεται προληπτικός έλεγχος σε γυναίκες, που ποτέ δεν κάπνισαν, αλλά αφήνει στην κρίση του ιατρού ενδεχόμενο έλεγχο σε νυν ή πρώην καπνίστριες μεταξύ 65 και 75 ετών.

Η διαφοροποίηση ανάμεσα στα δύο φύλα εδράζεται σε μελέτες, οι οποίες καταδεικνύουν πολύ υψηλότερα ποσοστά ανευρύσματος σε άρρενες (από 3,9% έως 7,2% μετά τα 50 έτη) συγκριτικά με τον γυναικείο πληθυσμό (έως 1,3%), σταθερά υψηλότερα σε νυν ή πρώην καπνιστές (ίδε σχετική ανασκόπηση).

Η υψηλή θνητότητα ενδεχόμενης ρήξης του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής έχει οδηγήσει άλλους οργανισμούς, όπως η Εταιρεία Αγγειοχειρουργικής των Η.Π.Α. να συστήνει προληπτικό έλεγχο και στον γυναικείο πληθυσμό μεταξύ 65 και 75 ετών, εάν υπάρχει κληρονομικό ιστορικό ή ιστορικό καπνίσματος.