Ατυχήματα κατά την οδήγηση

Ποιες ασχολίες αφαιρούν την προσοχή των οδηγών και οδηγούν συχνότερα σε ατύχημα σε αυτό το διαφωτιστικό βίντεο από το N Engl J Med.