Αποτελεσματική η διαδερμική τοποθέτηση stent σε ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής
Τα αποτελέσματα της μελέτης IMPROVE

Ιδιαιτέρως ενθαρυντικά για την διαδερμική αντιμετώπιση οξείας ρήξης ανευρύσματος κοιλιακής αορτής είναι τα αποτελέσματα της τυχαιοποιημένης μελέτης IMPROVE (Immediate Management of Patients with Rupture: Open Versus Endovascular Repair), που δημοσιεύονται στο τελευταίο τεύχος του BMJ.

Η μελέτη έλαβε χώρα σε 30 κέντρα (29 στην Μ. Βρεττανία και 1 στον Καναδά), τυχαιοποιώντας 613 ασθενείς είτε σε χειρουργική είτε σε διαδερμική αντιμετώπιση. Η δεύτερη θεωρήθηκε δυνατή στα 2/3 περίπου των ασθενών (174 από τους 275 που αρχικά τυχαιοποιήθηκαν να αντιμετωπιστούν με διεδερμική τοποθέτηση stent), με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι να αντιμετωπιστούν χειρουργικά.

Η διαδερμική αντιμετώπιση είχε εφάμιλλα αποτελέσματα με την χειρουργική, όσον αφορά την θνητότητα (36,4% στην διαδερμική, 40,6% στην χειρουργική αντιμετώπιση σε παρακολούθηση 30 ημερών, p=0,31). Τα αποτελέσματα διευκολύνουν πολύ την αντιμετώπιση των ασθενών με ρήξη ανευρύσματος, αφού υποδεικνύουν πως η πλειοψηφία τους μπορεί να αντιμετωπιστεί αμέσως στο εργαστήριο, χωρίς να χρειάζεται μεταφορά σε υπερεξειδικευμένα κέντρα, απαραίτητη για την χειρουργική προσέγγιση.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως στην υποομάδα των γυναικών η διαδερμική αντιμετώπιση φάνηκε πως υπερέχει της χειρουργικής. Συγκεκριμένα ο Σχετικός Κίνδυνος ήταν 0,44 (διαστήματα αξιοπιστίας 0,22 με 0,91) ενώ στην ομάδα των ανδρών δεν ανιχνεύεται σημαντική διαφορά (Σχετικός Κίνδυνος: 1,18 με διαστήματα αξιοπιστίας: 0,80με 1,75).