Πως γλυτώνουμε από το έμφραγμα: 3 συμβουλές!

Διαβάστε τα τρία πράγματα, που μας θωρακίζουν από το έμφραγμα, όπως δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδα (εδώ)