Περιορισμός στην χρήση παραγώγου νιασίνης σε υπερλιπιδαιμίες
Ανακοίνωση της Επιτροπής επαγρύπνησης για παρενέργειες φαρμακευτικών ουσιών

Σε ανακοίνωση της PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), της επιτροπής επαγρύπνησης για παρενέργειες φαρμακευτικών ουσιών, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια της EMA (European Medicines Agency), συστήνεται ο απόλυτος περιορισμός της χρήσης της ασιπιμόξης (acipimox, εμπορική ονομασία Olbetam, Pfizer) στην αντιμετώπιση υπερλιπιδαιμιών ΙΙβ και IV και μόνο σε περίπτωση αποτυχίας όλων των άλλων θεραπευτικών παρεμβάσεων (σχετικός σύνδεσμος).

Η ανακοίνωση ακολουθεί προηγούμενη απόφαση της PRAC για την απόσυρση σκευασμάτων νιασίνης ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων της κλινικής μελέτης HPS2-THRIVE. Η συγχορήγηση νιασίνης (και λαροπιπράντης) με στατίνες οδήγησε σε αύξηση μείζονων παρενεργειών (μυοπάθειες, αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια, λοιμώξεις κ.α.) χωρίς το προσδοκώμενο όφελος (σύνδεσμος).