Νέα, λιγότερο ανακριβής μέθοδος προσδιορισμού της LDL χοληστερόλης

Μία νέα μέθοδος έμμεσου προσδιορισμού των επιπέδων της LDL χοληστερόλης στο αίμα φαίνεται να οδηγεί σε ασφαλέστερα αποτελέσματα από την σήμερα χρησιμοποιούμενη, σύμφωνα με δημοσίευση στο JAMA.

Ως γνωστόν η LDL υπολογίζεται συνήθως έμμεσα, αφαιρώντας από την ολική χοληστερόλη τα κλάσματα της HDL και VLDL χοληστερόλης. Ολική και HDL χοληστερόλη μετρώνται άμεσα ατο αίμα, ενώ η VLDL υπολογίζεται ως το 1/5 της τιμής των τριγλυκεριδίων (όταν οι τιμές εκφράζονται σε mg%) από τον τύπο του Friedewald. Ανέκαθεν γνωρίζαμε πως ο τύπος του Friedewald οδηγεί σε κατά προσέγγιση υπολογισμό της  LDL, με την απόκλιση από την άμεσα μετρώμενη LDL να μεγαλώνει σε υψηλότερες τιμές τριγλυκεριδίων.

Η νέα μέθοδος χρησιμοποιεί επίσης προσδιορισμό της VLDL διαιρώντας την τιμή τριγλυκεριδίων, αλλά ο παρανομαστής μεταβάλλεται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την διακύμανση των τριγλυκεριδίων. Ο προσδιορισμός της LDL σε περισσότερους από 1.300.000 συμμετέχοντες στην βάση δεδομένων Very Large Database of Lipids με τη νέα μέθοδο είχε καλύτερη συσχέτιση με τις άμεσα μετρώμενες τιμές της LDL (91,7%) συγκριτικά με τον τύπο του Friedewald (85,4%, p<0,001). Η προσέγγιση της νέας μεθόδου στην άμεσα μετρώμενη τιμή της LDL υπερέχει του τύπου του  Friedewald περισσότερο σε υψηλότερες τιμές τριγλυκεριδίων.

Η νέα μέθοδος θα χρειαστεί να επιβεβαιώσει την αξία της σε ευρύτερες ακόμα πληθυσμιακές ομάδες πριν αντικαταστήσει την σημερινή στην καθημερινή κλινική πράξη.