Ο αντιγριππικός εμβολιασμός μειώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα

Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα τυχαιοποιημένη μελέτη, η οποία να δείχνει πως ο αντιγριπικός εμβολιασμός μειώνει την επίπτωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων, παρόλο που γνωρίζουμε πως η γρίπη συνοδεύεται από αύξηση τους. Το κενό προσπαθεί να καλύψει μεταανάλυση 5 μικρών κλινικών μελετών, η οποία δημοσιεύθηκε στο JAMA.

Σε σύνολο 6.735 ασθενών ένας στους τρεις περίπου (36,2%) είχε ιστορικό καρδιολογικού νοσήματος. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός μείωσε την επίπτωση καρδιαγγειακών συμβαμάτων κατά το ένα τρίτο περίπου, από 4,7% στο 2,4%, Σχετικός Κίνδυνος: 0,64 (με 95% διαστήματα αξιοπιστίας: 0,48-0,86, p= 0,003). Η προστασία από καρδιαγγειακά συμβάματα ήταν ακόμα μεγαλύτερη σε ασθενείς που είχαν νοσηλευτεί με οξύ στεφανιαίο επεισόδιο (Σχετικός Κίνδυνος: 0,45, διαστήματα αξιοπιστίας: 0,32-0,63), ενώ στους υπόλοιπους δεν κατεγράφη στατιστικά σημαντικό όφελος από τον εμβολιασμό.

Η πρακτική αξία της μεταανάλυσης εδράζεται στον υπολογισμό πως ο μισός περίπου πληθυσμός που ανήκει στις ευάλωτες ομάδες και χρήζει εμβολιασμού δεν τον επιλέγει. Θα χρειαστεί πάντως τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη σε ικανό αριθμό πασχόντων για να καθοριστεί το ενδεχόμενο όφελος από τον αντιγριπικό εμβολιασμό όσον αφορά στα καρδιαγγειακά συμβάματα.