Μπορούμε να νικήσουμε το έμφραγμα!

Πως προλαβαίνουμε και θεραπεύουμε το έμφραγμα, φτάνει να γνωρίζουμε τα ενοχλήματα που προηγούνται χρονικά: άρθρο στο medical tv.eu