Η αξία της αγγειοπλαστικής

Παρουσίαση της εξέλιξης και της χρησιμότητας της αγγειοπλαστικής σε ευρύτερο ιατρικό κοινό στο Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο  Επείγουσας & Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής «ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, Ιατρική εκτός νοσοκομείου» που πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου 2013 στην Αίγλη Ζαππείου. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ενεργοποιώντας τον σύνδεσμο