Ενας γιατρός για το αεροπλάνο!

Ένα στα τρία ιατρικά επείγοντα εν ώρα πτήσης αφορούν επεισόδια λιποθυμίας ή προσυγκοπτικά επεισόδια, σύμφωνα με μία ενδιαφέρουσα σχετική καταγραφή, που δημοσιεύεται στο N Engl J Med.

Τα δεδομένα προέρχονται από ένα κέντρο παροχής ιατρικών συμβουλών, το οποίο εξυπηρετεί 5 αεροπορικές εταιρείες, που διενεργούν πτήσεις από τις Η.Π.Α. και υπολογίζεται πως αφορά το 10% περίπου του συνόλου των διακινούμενων επιβατών κατά το διάστημα Ιαννουαρίου 2008-Οκτωβρίου 2010.

Η επίπτωση επείγουσας περίπτωσης ήταν 1 για κάθε 604 πτήσεις, 16 περιπτώσεις/1.000.000 επιβατών, με συχνότερη την λιποθυμία (37,4%), ακολουθούμενη από συμπτώματα από το αναπνευστικό (12,1%), καθώς και ναυτία ή έμετο (9,5%). Η καρδιακή ανακοπή ήταν σπάνια (0,3%), όπως και επείγουσες καταστάσεις σε εγκυμονούσες (0,5%).

Σχετικά σπάνια χρειάστηκε αλλαγή πορείας του αεροπλάνου, ώστε να αντιμετωπιστεί το ιατρικό επείγον (σε 875 από τις 11.920 περιπτώσεις, ποσοστό 7,3%), ενώ σε μία στις τρεις περιπτώσεις περίπου δεν χρειάστηκε ούτε παρουσία ασθενοφόρου στο αεροδρόμιο της προγραμματισμένης προσγείωσης, αφού ο ασθενής ένοιωθε αρκετά καλά. Από τους ασθενείς που χρειάστηκαν την παρουσία ασθενοφόρου κάτι παραπάνω από ένας στους τρεις (ποσοστό 37,3%) μεταφέρθηκαν σε τμήμα επειγόντων κάποιου νοσοκομείου και λιγότεροι από ένας στους δέκα (ποσοστό 8,6%) τελικώς νοσηλεύτηκαν.

Οι συχνότερα χορηγούμενες νοσηλείες αφορούσαν παροχή οξυγόνου, ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και λήψη ασπιρίνης. Απινιδωτής τοποθετήθηκε σε 137 περιπτώσεις, αλλά μόνον σε 5 ασθενείς χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί. Συνέβησαν 36 θάνατοι (ποσοστό 0,3% επί του συνόλου των επειγουσών περιπτώσεων), οι 30 από αυτούς κατά την πτήση, και αφορούσαν ασθενείς με μέση ηλικία τα 59±21 έτη (από 1 μηνός έως 92 ετών).