Παιδική υπέρταση και ανίχνευση πρώιμης αθηροσκλήρωσης στις καρωτίδες
Τα δεδομένα της i3C στο Ευρωπαικό Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης

Δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν ενδεχόμενη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στην ανίχνευση αρτηριακής υπέρτασης σε παιδιά και εφήβους παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης (European Atherosclerosis Society) και πρόκειται να δημοσιευθούν στο Circulation.

Πρόκειται για δεδομένα που αξιοποιούν διαφορετικές μελέτες, με έναρξη τις δεκαετίες του 1970 και 1980, και αφορούν σε 4.210 παιδιά και εφήβους (ηλικίας 5-18 ετών) στα πλαίσια της International Childhood Cardiovascular Cohort (i3C). Η χρονική απόσταση της υπερηχογραφικής ανίχνευσης αθηρωματικής πλάκας στις καρωτίδες από την ένταξη στην μελέτη ήταν τουλάχιστον 20 έτη.

Από τους συμμετέχοντες 1.632 (39%) είχαν υψηλή πίεση, υπέρταση και προυπέρταση, σύμφωνα με τα κριτήρια της National High Blood Pressure Education Program και 2.078 (49%) είχαν προυπέρταση/υπέρταση (>120/80 mm Hg) ως ενήλικες. Τα ποσοστά ανάπτυξης προυπέρτασης/υπέρτασης κατά την ενήλικη ζωή ήταν 42% για όσους δεν είχαν αυξημένες τιμές ως παιδιά/έφηβοι και 60% σε όσους παρουσίασαν υψηλές τιμές κατά την είσοδο τους στην μελέτη (θετική συσχέτιση, r=0,32 για την συστολική και r=0,22 για την διαστολική πίεση). Η πάχυνση του μέσου χιτώνα στις καρωτίδες (Carotid Intima Media Thickness, CIMT) ήταν συχνότερα άνω της 90ης εκατοστιαίας θέσης σε υψηλές τιμές πιέσεως (Σχετικός κίνδυνος: 1,82, p<0,001).