Οι στατίνες αυξάνουν τις μυοσκελετικές κακώσεις: μία παρενέργεια με κλινική σημασία
Τι υποδεικνύει σχετική αναδρομική μελέτη

Οι στατίνες φαίνεται πως αυξάνουν κατά 19% τον κίνδυνο μυοσκελετικής κάκωσης, σύμφωνα με αναδρομική μελέτη σύγκρισης 6.697 ατόμων υπό αγωγή και 6.697 ατόμων που δεν ελάμβαναν στατίνη με ίδια χαρακτηριστικά, χάρις σε μέθοδο στατιστικής προτυποποίησης (“propensity score matching”), που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του JAMA Internal Medicine (3 Ιουνίου 2013).

Αν τα δεδομένα αυτά επιβεβαιωθούν, πρόκειται για ιδιαίτερα δυσάρεστη παρενέργεια με κλινική σημασία, αφού υπολογίζεται πως για κάθε 37-58 άτομα υπό στατίνη έχουμε 1 επεισόδιο κακώσεως (αναλόγως με την βαρύτητα των επεισοδίων που θα συμπεριλάβουμε στην ανάλυση). Με δεδομένη την ευρύτατη συνταγογράφηση στατινών σε νέους ανθρώπους, με σωματικές δραστηριότητες, στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης, τίθεται ζήτημα επαναξιολόγησης της σχέσης κόστους/οφέλους για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Η πλειοψηφία των κακώσεων αφορούσαν εξαρθρήματα και ρήξεις, τα οποία αυξάνονται κατά 13% (p=0,001), ενώ απλοί μυοσκελετικοί πόνοι, που όμως ταλαιπωρούν τον πάσχοντα, αυξάνονται κατά 9% (p=0,02). Τρεις στους τέσσερις ασθενείς υπό στατίνη ελάμβαναν σιμβαστατίνη (η μελέτη αφορούσε συνταγογραφήσεις του έτους 2005), και ένας στους τρεις περίπου ελάμβανε υψηλές δόσεις στατίνης (80mg σιμβαστατίνης, 80mg ατορβαστατίνης και 40mg ροσουβαστατίνης). Θυμίζουμε πως ήδη σήμερα τα 80mg σιμβαστατίνης δεν κυκλοφορούν ακριβώς επειδή υπήρχαν ενδείξεις για μυοσκελετικές βλάβες.