Η αιισιοδοξία προστατεύει από το έμφραγμα
Μελέτη του Νοσοκομείου Johns Hopkins για τον καρδιακό κίνδυνο

Η θετική στάση απέναντι στην ζωή μας προστατεύει από τα εμφράγματα, σύμφωνα με μακροχρόνια μελέτη ερευνητών του Νοσοκομείου Johns Hopkins.

Σε παρακολούθηση 25 ετών διαπιστώθηκε πως οι 1.500 υγιείς συμμετέχοντες στην μελέτη είχαν κατά ένα τρίτο μειωμένη επίπτωση καρδιακών επεισοδίων, όταν αντιμετώπιζαν θετικά την ζωή τους. Η θετική στάση καθορίστηκε στην αρχή της μελέτης από τις απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο σχετικές με την διάθεση, το επίπεδο άγχους, την ενεργητικότητα, καθώς και την συνολική ικανοποίηση από την ζωή τους.

Πηγή: ο ιστότοπος ενημέρωσης του κοινού του NIH (National Institute of Health), όπου μπορείτε να δείτε και σχετικό βίντεο.