Τα βρέφη να κοιμούνται στην κούνια τους

Τα βρέφη μέχρι την ηλικία των 3 μηνών, που κοιμούνται στο κρεβάτι των γονέων, έχουν πενταπλάσια πιθανότητα να χαθούν από το Σύνδρομο Αιφνιδίου Θανάτου Βρεφών (Suden Infant Death Syndrome, SIDS).

Ανάλυση 1.500 περιπτώσεων αιφνίδιας απώλειας βρεφών από 5 βάσεις δεδομένων σε διαφορετικές  ευρωπαϊκές χώρες (BMJ Open) ανέδειξε την επικινδυνότητα της πρακτικής να κοιμάται το βρέφος δίπλα στους γονείς του, η οποία φαίνεται πως σε κάποιες χώρες είναι συνήθης (στον Καναδά, για παράδειγμα, συμβαίνει στο μισό του πληθυσμού).

Η κατάδειξη της επικινδυνότητας της συγκεκριμένης πρακτικής ήταν ανεξάρτητη από παράγοντες που γνωρίζουμε ότι αυξάνουν τις αιφνίδιες απώλειες βρεφών (κάπνισμα ή κατανάλωση ψυχοτρόπων ουσιών από τους γονείς) και αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγή της συνήθειας.